Thánh giá trong khung kính

Tranh đồng bữa tiệc ly, chất liệu bằng đồng. Tất cả các chi tiết rõ ràng sắc nét.
Kích thước: 63cmx40cm.