Bình phong gỗ

Bình phong gỗ xuất xứ Trung Quốc xuất châu âu xưa, hàng chuyển trực tiếp từ châu âu về. Gồm 5 bức đục tay 2 mặt họa tiết chim công và hoa mẫu đơn rất đẹp.
Kích thước: cao 1m75 rộng 40cm mỗi bức.