Bình phong tranh sứ

Bình phong xuất xứ Trung Quốc xuất châu âu xưa. Sự kết hợp giữa tranh sứ và gỗ tạo nên bức bình phong rất đẹp.
Gồm 3 bức mỗi bức cao 1m87cm rộng 50cm.