Đồng hồ sơn mài

Đồng hồ tủ với phần thân bằng gỗ hoa tiết được vẽ sơn mài kết hợp tranh đá rất đẹp.
Máy đức 3 tạ,8 gông 8 búa, 15 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: cao 213cm, rộng 47cm, sâu 32cm.