Bộ đồng hồ chân nến

Bộ đồng hồ chân nến, xuất xứ Pháp, với họa tiết bằng đồng lacke rất đẹp.
Đồng hồ mặt men chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: đồng hồ cao 45cm, rộng 35cm. Chân nến cao 40, rộng 22cm.