Tượng 2 chú chó săn

Tượng 2 chú chó săn, bằng đồng hun của nhà điêu khắc người Pháp Hippolyte Moreau (1832 – 1927).
Kích thước: cao 55cm, rộng 40cm.