Phù điêu Jesus

Một vài bức phù điêu chúa Jesus để bàn nhỏ bằng đồng rất đẹp.
Kích thước: 12-14cm.