Đèn dầu sứ

Đèn dầu sứ, xuất xứ Pháp, toàn thân bằng sứ Pháp với các chi tiết hoa, cu tí được làm cự kỳ tinh tế tỉ mỉ.
Bầu đèn pha lê hoa vẽ vàng.
Kích thước: cao 59cm, đế rộng 18cm.