Junghans song tiện

Đồng hồ Junghans song tiện 5 gông 8 búa cối xay, mặt men đường kính 18cm. Chơi bản Westminster 15 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: dài 89cm, ngang 37cm, sâu 23cm.