Đồng hồ tượng

Đồng hồ tượng, xuất xứ Pháp, máy Japy, mặt men, chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Tượng đồng và các chi tiết cực kỳ tỉ mỉ sắc nét.
Kích thước: cao 46cm, rộng 32cm.