Đồng hồ đèn

Đồng hồ để bàn, kết hợp với đèn tiffani, tạo nên một tác phẩm độc đáo.
Đồng hồ đồng mạ vàng cót tuần, không có chuông, đèn tiffani chao 45cm.
Kích thước: cao 70cm, rộng 47cm, sâu 18cm.