Đồng hồ phù điêu Tây Ban Nha

Đồng hồ phù điêu, xuất xứ Tây Ban Nha(Spain). Toàn bộ vỏ bằng đồng mạ vàng rất đẹp.
Với họa tiết cảnh đan xen giữa cây và ban công theo phong cách Tây Ban Nha xưa.
Đồng hồ mặt men số la mã, chuông chén kép 30 phút điểm chuông 1 lần.