Đồng hồ treo tường GB

Đồng hồ treo tường Đức, máy Gustav Becker mặt men 2 lòng 3 tạ, chuông vòng kép, 15 phút điểm chuông 1 lần, chuông đánh nhắc giờ.
Kích thước: dài 1m20, rộng 39cm, sâu 14cm.