Đồng hồ Đức

Đồng hồ Gastor, xuất xứ Đức, với ngoại hình khá độc đáo, phần mặt và quả lắc tách biệt.
Máy Đức, gông vòng 30 phút điểm chuông 1 lần. Có thứ ngày tháng.