Đồng hồ để bàn

Một chiếc đồng hồ để bàn của Anh, là món quà nhóm bạn tặng một người bạn của mình sau một quá trình làm việc cùng (thàng 6/1887).
Đồng hồ máy tuần 8 bát chuông 1 gông vòng, 15 phút điểm chuông 1 lần, chơi 2 bản nhạc Westminster và Eight Bells, có chế độ bật tắt chuông.
Kích thước: cao 72cm, rộng 37cm, sâu 24cm.