Đồng hồ vai bò Lenzkirch

Đồng hồ vai bò Lenzkirch, thương hiệu đồng hồ mạnh nhất của Đức. Nổi tiếng với những bộ máy “in-house” chất lượng.
Đồng hồ máy tuần, 8 gông 8 búa, 15 phút điểm chuông 1 lần, chơi bản westminster.
Kích thước: Rộng 70cm, cao 34cm, sâu 15cm.