Cặp bình đồng

Cặp bình đồng, xuất xứ Nhật, họa tiết trên bình được đúc nổi rất đẹp và tinh tế. 2 bên bình là chi tiết cá chép hóa rồng. Dưới chân là hình rồng cuốn được đúc nổi rất chi tiết.
Kích thước: cao 75cm, đường kính miệng 29.5cm.