Đồng hồ vai bò đại

Đồng hồ vai bò xuất xứ Đức, size siêu to khổng lồ. Gông vòng 2 lỗ, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: Rộng 90cm, cao 48cm, sâu 25cm.