Bộ đồng hồ chân nến

Bộ đồng hồ chân nến, xuất xứ Pháp, toàn thân bằng đồng kết hợp các chi tiết đồng lacke vàng cực sắc nét tinh tế.
Đồng hồ máy pháp, mặt men, chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: đồng hồ cao 55cm, rộng 30cm, sâu 24cm, chân nến cao 70cm, rộng 20cm sâu 19cm.