Cặp đèn dầu pha lê

Cặp đèn dầu pha lê đen, xuất xứ Pháp, toàn thân và bầu đèn bằng pha lê đen rất đẹp.
Cao hết bóng 55cm.

Mã: CT53176 Danh mục: , , ,