Vai bò Urgos

Đồng hồ vai bò Urgos xuất xứ Đức, 5 gông 5 búa 15 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: rộng 74cm, cao 25cm, sâu 15cm.