Bộ ấm trà Balan

Bộ ấm trà, xuất xứ Balan, gồm 6 chén, 1 ấm, 2 hũ. Trên ấm, chén và đĩa có họa tiết cặp tình nhân.