Đồng hồ tủ sơn mài

Đồng hồ tủ sơn mài 3 buồng, máy Đức, 8 gông 8 búa, 15 phút điểm chuông 1 lần. 2 bên có 2 hàng kệ bày đồ bên trong.
Kích thước: cao 2m10, rộng bệ 88cm rộng thân 82cm.