Đồng hồ cây Đức

Đồng hồ cây Đức, 3 tạ, 8 gông 8 búa, chơi bản westminster 15 phút điểm chuông 1 lần. Cao 2m18, rộng 58cm, sâu 32cm.