Đồng hồ treo tường 3 tạ cước

Đồng hồ treo tường 3 tạ cước, máy Gustav Becker, 3 tạ, chuông vòng 15 phút điểm chuông 1 lần. Dài 1m4, rộng 35cm, sâu 17cm.