Tượng đồng

Bức tượng người gặt lúa mì bằng đồng, tôn vinh người lao động cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20.
Một tác phẩm của nhà điêu khắc Jean-Jules-Antoine Lecomte du Noüy , French 1842-1929.
Tượng rất đẹp và thần thái.
Kích thước: Cao 34.5cm, rộng 34cm, sâu 23cm.