Cặp đèn dầu tượng

Cặp đèn dầu tượng 2 chú rồng châu âu bằng đồng rất đẹp.
Kích thước: cao 53cm, rộng 17cm.