Đồng hồ để bàn Đức

Đồng hồ để bàn Đức, máy cót tuần, chuông bát điểm giờ, chạy quả lắc, kiểu dáng uply, Cao 30, đường kính đế 18cm.