Đồng hồ phù điêu size lớn

Đồng hồ phù điêu xuất xứ Đức, mặt men hạt, 30 phút điểm chuông 1 lần. Toàn thân bằng đồng đúc, dài 92cm rộng 37cm sâu 13cm.