Đồng hồ Đức máy GB

Đồng hồ Đức máy GB 3 tạ, mặt men, gông vòng, 15 phút điểm chuông 1 lần.
vỏ họa tiết Diều Hâu bắt rắn độc đáo. Cao 1m35cm, rộng 36cm, sâu 14cm.
Liên hệ ép giá: 0866558688