Đồng hồ Girod 8-8

Đồng hồ Girod, xuất xứ Pháp, 8 gông 8 búa, đánh 2 bản nhạc. Dài 57cm rộng 50cm sâu 17cm.