Đồng hồ Đức

Đồng hồ treo tường, xuất xứ Đức, máy 1 tạ, không chuông, kim rốn, 1 tuần lên giây 1 lần. Kích thước: dài 118cm, rộng 30cm. Đường kính mặt 18cm.