Đồng hồ để bàn Đức

Đồng hồ để bàn, xuất xứ Đức, 2 lỗ chạy quả lắc, 30 phút điểm chuông 1 lần. Vỏ gỗ, kích thước: cao 27cm, rộng 20cm, sâu 15cm.