Đồng hồ ODO

Đồng hồ để bàn ODO, xuất xứ Pháp, toàn thân bằng đồng, mặt 2 lòng kết hợp màu vàng và vàng hồng, số nổi. Có khung giữ độc đáo, đường kính mặt 15cm, đế 12×4,5cm.