Đồng hồ để bàn

Đồng hồ để bàn, xuất xứ Đức, được sản xuất khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Đồng hồ gông vòng kép, 15 phút điểm chuông 1 lần, điểm chuông có nhắc giờ.
Kích thước: cao 66cm rộng 36cm, sâu 23cm.