Đài phun nước

Đài phun nước, toàn bộ bằng đồng đúc với 3 tượng cu tí kết hợp với đài hình vỏ sò độc đáo.
Kích thước: cao 130cm, rộng 80cm, nặng 95kg.