Bộ 3 món

Bộ 3 món, 2 bình bình 1 cúp đồng, xuất xứ Pháp. Họa tiết nho và cu tí trên trên bình và cúp được đúc nổi tượng trưng cho sự no đủ hạnh phúc.
Kích thước: Bình cao 83cm, rộng 35cm. Cúp cao 53.5cm rộng 28cm.