Bộ đồng hồ tượng gỗ

Bộ đồng hồ tượng, với vỏ đồng hồ bằng gỗ độc đáo, tượng thiên thần và các chi tiết trên thân đồng hồ được đục cực kỳ sắc nét.
Đồng hồ máy tuần mặt men, chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: cao tổng thể 152cm, đôn cao 107cm, đồng hồ cao 45cm.