Đồng hồ để bàn

Đồng hồ để bàn, xuất xứ Đức, toàn bộ thân và máy đều bằng đồng. Máy tuần, 8 gông 8 búa, 30 phút điểm chuông 1 lần. Chơi 3 bản nhạc ST.Mich, Whittingt, Wesminster có tắt chuông.
Kích thước: cao 25cm, rộng 20cm, sâu 15cm.