Đồng hồ Boulle

Đồng hồ boulle, xuất xứ Pháp. Máy chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần. Tổng thể đẹp hoàn hảo, đủ bệ.
Kích thước: Đồng hồ cao 56cm, rộng 25cm, sâu 10cm. Bệ cao 18cm, rộng 29cm, sâu 14cm.