Bộ cời lò sưởi

Bộ cời than lò sưởi, gồm 4 thanh cời lò sưởi bằng đồng đúc, đầu đê, đầu chó, đầu hươu và thanh gắp than dầu tuần lộc. Giá được đặt trong đựng bằng đồng.
Cả bộ nặng 9kg, thanh dài nhất aco 64cm.