Quả địa cầu

Quả địa cầu bằng đồng, các châu lục và địa hình được khảm bằng ốc, đá và một số vật liệu khác rất đẹp. Phần chân bằng đá cẩm thạch bọc đồng.
Kích thước: cao tổng thể 107cm, quả địa cầu 40cm.