Đồng hồ vai bò

Đồng hồ vai bò Kienzle, xuất xứ Đức. Với vỏ móng rồng độc đáo. Máy 5 gông đồng 5 búa 15 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: rộng 75cm, cao 27cm, sâu 13.5cm.