Đồng hồ tượng

Đồng hồ tượng xuất xứ Pháp toàn thân mạ vàng, tượng chàng thủy thủ đang trầm tư sau chuôi ngày lênh đênh trên biển.
Đồng hồ chuông chén chạy quả lắc, 30 phút điểm chuông 1 lần.