Đồng hồ treo tường Pháp

Đồng hồ treo tường Pháp, máy rất cổ, chạy 1 tạ bên sườn, máy tuần, quả lắc nặng 8kg. Đủ 3 kim giờ phút giây, chạy chuẩn giờ. Thùng rất to, dài 2m, rộng 50cm, sâu 22.