Đồng hồ tượng

Đồng hồ tượng, xuất xứ Pháp. Một câu chuyện về chú chó trung thành nhiều lần cứu chủ.
Đồng hồ máy tuần, chuông chén, 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: cao 48cm, rộng 44cm, sâu 13.5cm.