Đồng hồ để bàn

Đồng hồ để bàn, xuất xứ Pháp. Toàn bộ phần thân bằng đồng, với phần mặt trước được khảm 60 viên pha lê được cắt kim cương cực kỳ đẹp và sang trọng.
Mặt trên là la bàn và nhiệt kế. Đồng hồ máy tuần, gông vòng, 30 phút điểm chuông 1 lần.