Khải hoàn môn

Đồng hồ khải hoàn môn, toàn thân bằng đồng mạ vàng. Đồng hồ mặt men, chuông chén 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: cao 52cm, rộng 26cm, sâu 15cm.