Đồng hồ tượng

Đồng hồ tượng, xuất xứ Pháp. Thân đồng hồ bằng đồng đúc, các chi tiết cực kỳ sắc nét.
Đồng hồ mặt men, chuông chén, máy japy 30 phút điểm chuông 1 lần.
Kích thước: đồng hồ cao 45.5, rộng 43cm, sâu 13cm.