Đồng hồ treo tường GB

Đồng hồ treo tường máy GB Đức, 2 tạ, gông vòng, 30 phút điểm chuông 1 lần, mặt men. Dài 1m30, rộng 36cm, sâu 17cm.